ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στις 9 Μαΐου έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συ­νέλευση των μελών του Συλλόγου μας με θέ­ματα τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά, την από­φαση για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς υπέρ Συλλόγου και υπέρ ΚΟΜΑΘ και την ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την κυνηγετι­κή οικογένεια μετά την δημιουργία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στην συνέχεια έγινε συζήτηση και κατατέθηκαν προτάσεις από τα μέλη.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν με περισ­σότερο ενδιαφέρον ήταν οι προτάσεις για αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς σχετικά με τις ζώνες εκπαίδευσης που εφαρμόζεται κυρίως στον Νομό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να «σέρνουμε» τους κυνηγούς στα δικαστήρια τις περισσότερες φορές άδικα αφού αθω­ώνονται, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την λαθροθηρία και το μεγάλο πρόβλημα με τους ασυνείδητους που δηλητηριάζουν κάθε χρόνο δεκά­δες σκυλιά.

Εκτός από την έκτακτη εισφορά υπέρ ΚΟΜΑΘ που για μία ακόμη χρονιά προκάλεσε τις έντονες αντι­δράσεις του συνόλου των μελών και δεν εγκρίθηκε, όλα τα θέματα ψηφίσθηκαν ομόφωνα

Θα πρέπει να σημειώσουμε για άλλη μια φορά την μικρή συμμετοχή των μελών, αφού ήταν παρόντες μόνο 160 συνάδελφοι, κάτι που δείχνει για άλλη μια φορά την αδιαφορία μας, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι δικαιολογημένη, ειδικά στην φάση αυτή που οι κυνηγετικές οργανώσεις βάλλονται από παντού και η εικόνα που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω πρέ­πει να είναι, συσπείρωση, συμμετοχή και αποφασι­στικότητα. Τίποτα πλέον δεν είναι δεδομένο και για να κρατήσουμε το ελεύθερο και παραδοσιακό κυνήγι πρέπει να έρθουμε όλοι κοντά στους Συλλόγους.

No Comments

Post A Comment