ΝΕΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ:

α) Να αποκτήσει άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

β) Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να αγοράσει όπλο αλλά θα κυνηγά με όπλο κάποιου φίλου ή συγγενή θα πρέπει να απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του για να του χορηγηθεί βεβαίωση ΚΟ6, η οποία θα αναφέρει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Η διαδικασία είναι η ίδια και θα αναφερθεί παρακάτω.

Έρχεται από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου και προμηθεύεται το ερωτηματολόγιο για τις εξετάσεις των νέων κυνηγών.

Δηλώνει τη συμμετοχή του για τις εξετάσεις στα γραφεία του συλλόγου και ο σύλλογος στέλνει στο Δασαρχείο την αίτηση για να συμμετέχει στις εξετάσεις.

Την ημέρα των εξετάσεων παρουσιάζεται στο Δασαρχείο με την αστυνομική του ταυτότητα.

Οι εξετάσεις διενεργούνται στο Δασαρχείο, 26ης Οκτωβρίου 38-40, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Η ώρα προσέλευσης είναι στις 9:00 πμ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


2019


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Τρίτη 13 και Τρίτη 27

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Τρίτη 3 και Τρίτη 17

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Τρίτη 1 και Τρίτη 15

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Τρίτη 5 και Τρίτη 19

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Τρίτη 3 και Τρίτη 17


2020


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Τρίτη 7 και Τρίτη 21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Τρίτη 4 και Τρίτη 18

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  1. Δυο φωτογραφίες πρόσφατες.
  2. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή την βεβαίωση ΚΟ6.
  4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, είτε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο είτε το τελευταίο εκκαθαριστικό.
  5. Το χρηματικό ποσό ανάλογα με τον τύπο της άδειας (τοπική – περιφερειακή – γενική ).

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι το απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση άδειας θήρας και πρέπει πάντα να συνοδεύει το όπλο σε οποιαδήποτε μετακίνηση του. Μπορεί κάποιος να δώσει το όπλο του σε φίλο ή συγγενή για κυνήγι, μόνο και μόνο όταν το άτομο αυτό έχει άδεια θήρας. Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου έχει ισχύ για 10 χρόνια (πριν λήξει ο κάτοχος πρέπει να φροντίσει για την ανανέωση της).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

 

Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου χορηγείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να:

Κάνει αίτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής του να του χορηγηθεί Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου . Για την αίτηση αυτή απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα και ένα πιστοποιητικό από Νευρολόγο, Ψυχίατρο ή Παθολόγο. Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω ζητείται υπηρεσιακά το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α του ενδιαφερόμενου. Για να εκδοθεί η Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου χρειάζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών (η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην αποστολή του ποινικού μητρώου)

Όταν εκδοθεί η Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου, την παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος και πηγαίνει για την αγορά του όπλου, από κατάστημα ή από ιδιώτη.