ΑΓΩΝΑΣ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ

 

Αγώνας ιχνηλασίας με όλη τη σημασία της λέξεως μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που έγινε την Κυριακή 18 Μαρτίου 2007. Συμμετοχές πολλές. Ενδιαφέρον από διάφορους φορείς. Ανταγωνισμός σ’ όλες τις κατηγορίες. Αγωνία για το αποτέλεσμα απ’ όλους και τέλος άψογη οργάνωση.

Για να γίνει αυτή η επιτυχία, όταν οι συμμετάσχοντες κυναγωγοί είναι 13 με ιχνηλάτες, εντός μίας ημέρας μόνο απαιτείται πρώτα απ’ όλα σωστός καταμερισμός του χρόνου, πειθαρχία και κυρίως εκπαίδευση των ιχνηλατών.

Άψογα λειτούργησαν όλα και είχαμε ένα αποτέλεσμα υπεράνω των προσδοκιών μας.

Στην κατηγορία “ΜΟΝΟ” διαγωνίσθηκαν 6 ιχνηλάτες και κατετάγησαν ως εξής:

1= εξαίρετος- Μάλα- ημίαιμο του κ. Καραπαναγιώτη.

Κύπελλο- δίπλωμα- από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

2= εξαίρετος- Τόττης- ελλ. Ιχνηλάτης του κ. Βοσκόπουλου.

Πλακέτα- δίπλωμα

3= εξαίρετος- Μαξ- μπηγκλ του κ. Ανδρεάδη.

Μετάλλιο- δίπλωμα

4= πολύ καλός- Μπέλα- γιούρα μπρούνο του κ. Βάβλη

Δίπλωμα

5= πολύ καλός- Λόκυ- πορσελέν του κ. Γελομίδη.

Δίπλωμα

6= πολύ καλός- Λίντα- ημίαιμο του κ. Σταμούλη

Στα “ΖΕΥΓΑΡΙΑ” διαγωνίσθηκαν 5 και κατετάγησαν ως εξής:

1= εξαίρετα- Ηρακλής- Μαρινέλα- ημίαιμα σεγκούτσι του κ. Κουημτζή.

Κύπελλο- δίπλωμα- από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

2= εξαίρετα- ημίαιμα- του κ.Γκαραγκούνη

πλακέτα- δίπλωμα

3= πολύ καλός- Τζάκος- μπόσκος του κ. Βοσκόπουλου

μετάλλιο- δίπλωμα

4= πολύ καλός- Γκέκας- Λίντα- ημίαιμα του κ. Κούτση

δίπλωμα

5= καλός- Μπόμπης- Τζάκος- κόντζια του κ. Κωσταβέλη

δίπλωμα

Οι ομάδες ήταν 2, μία τα Σεγκούτσι του κ. Ζορμπά Ιωάννη και μία του κ. Βοσκόπουλου Παναγιώτη. Πρώτη η ομάδα του κ. Ζορμπά Ιωάννη με Σεγκούτσι αλλά δεν του απενεμήθη κύπελλο διότι η συνεργασία των τριών ιχνηλατών που αποτελούσαν την ομάδα δεν ήταν υψηλού επιπέδου. Έλαβαν τη Διάκριση 1= πολύ καλός. Η ομάδα των ελληνικών ιχνηλατών του κ. Βοσκόπουλου Παναγιώτη κατετάγη δεύτερη με πάρα πολύ λίγη διαφορά από την πρώτη. Και εδώ η συνεργασία μεταξύ των ιχνηλατών ήταν ελλιπής. Τέλος καλύτερος ελληνικός ιχνηλάτης ο οποίος βαθμολογήθηκε εργασιακά αλλά και μορφολογικά ο Τόττης του κ. Βοσκόπουλου Παναγιώτη. Του απενεμήθη κύπελλο διότι έλαβε με άριστα το 10, 8 ½ βαθμούς στην εργασία του σαν ιχνηλάτης και 8 βαθμούς μορφολογικά τον οποίο του απένειμε ο κ. Τηλκερίδης Στέφανος αφού τον εξέτασε.

Θα ήταν παράληψη αν δεν αναφέρουμε ότι στην επιτυχία αυτών των αγώνων ιχνηλατών συνέβαλε σημαντικά ο πολύ καλός καιρός, ο οποίος προσέφερε ιδανικές συνθήκες εδάφους και ιχνηλασίας.

Οι κριτές κ. Ζαχαριάδης Ζαχαρίας και ο κ. Παππάς Κωνσταντίνος από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έκριναν για πρώτη φορά, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους στο λαγοκυνήγι.

Η συνεργασία του Κ.Ο.ΜΑΚ με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συνεχίζει να δίνει άριστα αποτελέσματα και αναβαθμίζει το επίπεδο των κυνοφιλικών κυνηγών.

 

 

 

No Comments

Post A Comment