ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ Ο.Φ.Κ.Κ.Θ.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Όμιλος Φίλων Κυνηγών Κουφαλίων στα πλαίσια της φιλοθηραματικής του δραστηριότητας πραγματοποίησε σπορές ηλίανθου στην αγροτική περιοχή Σταυρού στα Κουφάλια.

Η ενέργεια αυτή έγινε από τους κυνηγούς των Κουφαλίων όχι μόνο ως παροχή τροφής σε πολλά είδη της άγριας πτηνοπανίδας, αλλά και γιατί οι σπορές ηλίανθου αποτελούν και ένα ιδανικό χώρο κάλυψης για τα εδαφόβια πουλιά όταν βέβαια οι ηλιόσποροι παραμένουν αθέριστοι.

No Comments

Post A Comment