ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνεχίζοντας το πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων έσπειρε αρκετά στρέμματα με ηλίανθο. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το μέλλον του κυνηγιού στην Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται και να εξαρτάται στο βαθμό που ισχύει σήμερα στα αποδημητικά πουλιά. Τα ενδημικά θηραματικά είδη πρέπει να καταλάβουν μεγαλύτερο μέρος της κυνηγετικής προτίμησης, ώστε να απαγκιστρωθεί ο Έλληνας κυνηγός από τα μεταναστευτικά θηράματα που δέχονται καθεστώτα διαχείρισης άλλων χωρών, χωρίς εξασφαλισμένο μέλλον.

Η λύση για κυνηγετικές εξορμήσεις που θα ικανοποιούν περισσότερους κυνηγούς μπορεί να προέλθει μόνο από τη βελτίωση βιοτόπων. Για το σκοπό αυτό εκτός των Κυνηγετικών Συλλόγων και τις Ομοσπονδίες, η Κ.Σ.Ε. διαθέτει αρκετές χιλιάδες ευρώ ώστε με συγκεκριμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός.

 

 

No Comments

Post A Comment