ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 στο αγρόκτημα του συλλόγου στο Μελισσοχώρι συνήλθαν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από νόμιμη πρόσκληση και ανακοίνωση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 με έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
  3. Έγκριση επιβολής έκτακτης εισφοράς υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ΣΤ ΚΟΜΑΘ.
  4. Ανακοινώσεις- προτάσεις.
  5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.

Οι αρχαιρεσίες ολοκληρώθηκαν την ίδια μέρα. Η κάλπη σφραγίστηκε και μεταφέρθηκε στα γραφεία του συλλόγου όπου ανοίχτηκε από την εφορευτική επιτροπή και έγινε η καταμέτρηση ψήφων.

Η καταμέτρηση τελείωσε την επόμενη μέρα το πρωί, Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της συνέλευσης κ. Μαιλιάνη Νίκο, την εφορευτική επιτροπή κ. Παπαδόπουλο Σάκη, κ. Κοτσαμπάση Βασίλη, κ. Κυπαρισσά Στέφανο και τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στις Αρχαιρεσίες του συλλόγου.

No Comments

Post A Comment