ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ Ο.Φ.Κ.Κ.Θ.

O Όμιλος Φίλων Κυνηγών Κουφαλίων σε συνεργασία με τον Όμιλο Κούρτσχααρ Ελλάδος διοργάνωσε την 18η Ετήσια Εθνική Έκθεση Εκτροφής Κούρτσχααρ Πρωταθλήματος Μορφολογίας C.A.C., η οποία πραγματοποιήθηκε στα Κουφάλια, στις όχθες του ποταμού Αξιού, τέλη Μαΐου. Η έκθεση αυτή, για όσους ασχολούνται με το αντικείμενο, θεωρείται υψίστης σημασίας καθώς αξιολογούνται τα σκυλιά της συγκεκριμένης ράτσας όλης της Ελλάδας και έτσι ο όμιλος έχει την ευκαιρία να έχει μια σαφή εικόνα της ποιότητας των Κούρτσχααρ.

 

No Comments

Post A Comment