ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ο ΟΦΚΑΘ συνεχίζοντας το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελών του, οργάνωσε την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στα γραφεία του Ομίλου ένα μάθημα Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης με θεωρία από την Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο Μαρίνα Χαβενετίδου και πράξη σε χρήση πυροσβεστήρων από την εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.
Επίσης έγινε γνωριμία των νέων μελών με τα υλικά δασοπυρόσβεσης που διαθέτει η ομάδα από τον υπεύθυνο του δασικού τμήματος Σωτήρη Λουλούδη.
Ευχαριστούμε τα μέλη για την ανταπόκριση τους, τους εκπαιδευτές για τις γνώσεις τους και την εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ για τους πυροσβεστήρες που μας παρείχε.

No Comments

Post A Comment