ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσ/νίκης, που έλαβαν χώρα στις 5 Μαΐου 2019, και μετά το διορισμό του ταμία και του τρίτου μέλεους της Ελεγκτικής Επιτροπής από το Δασαρχείο με την απόφαση 26201/9-5-2019, το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέχθηκαν και καταρτίστηκαν σε σώμα στις 13 Μαΐου 2019, έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Πρόεδρος : Παντελάκης Δημήτριος
 2. Αντιπρόεδρος : Μυγδάλης Απόστολος
 3. Γεν. Γραμματέας : Δημηρόπουλος Σωτήριος
 4. Ταμίας : Γιαννούλας Γεώργιος
 5. Κοσμήτορας : Ορφανίδης Δημήτριος
 6. Υπευθ. Θηροφυλακής : Καϊναδόγλου Βασίλειος
 7. Υπευθ. Θηροφυλακής : Σιδηρόπουλος Χρήστος
 8. Μέλος : Ζαχαρόπουλος Ηλίας
 9. Μέλος : Κουκούτσης Κων/νος

 

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Πρόεδρος : Ευθυμιάδης Λάζαρος
 2. Μέλος : Παπαδόπουλος Κων/νος
 3. Μέλος : Ταξιάρχης Δημήτριος
No Comments

Post A Comment