ΠΑΓΙΔΕΣ

Ύστερα από τρι­ήμερο «καρ­τέρι» από τους θη­ροφύλακες και το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλο­νίκης, δεν κατέστει δυνατή η σύλληψη των λαθροθήρων, οι οποίοι είχαν τοποθε­τήσει παγίδες ιδιο­κατασκευής και καλά μελετημένες για την σύλληψη αγριόχοι­ρων στην περιοχή του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Παρότι το κυνήγι είχε τελειώσει πριν από μή­νες, οι αδίστακτοι λαθροθήρες αψηφώντας ημε­ρομηνίες, νόμους, αλλά και την αναπαραγωγι­κή περίοδο των θηραμάτων, κατασκεύασαν και έστησαν τις παγίδες προσπαθώντας με τροφή να οδηγήσουν τα θηράματα μέσα σ’ αυτές. Οι παγίδες απομακρύνθηκαν, έγινε μήνυση κατά αγνώστων και έρευνα στα δακτυλικά απο­τυπώματα ώστε και με αξιολόγηση κάποιων πλη­ροφοριών, να εντοπισθούν και να συλληφθούν οι δράστες.

Ο Κ.Σ.Θ. συζητάει την προμήθεια δέκα μικρο­καμερών τις οποίες χρησιμοποιούν στο εξωτερικό για την καταγραφή των κινήσεων και των πλη­θυσμών των άγριων ζώων, οι οποίες σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούν να οδηγούν στην σύλ­ληψη των δραστών καθώς επίσης και στον εντο­πισμό αυτών που κάθε χρόνο με τα δηλητήρια που βάζουν χάνονται πολλά σκυλιά

No Comments

Post A Comment