ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

 

Την 21 Μαρτίου 2007 Παγκόσμια ημέρα της Δασοπονίας ο Κυνηγετικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συμβολική δενδροφύτευση στην περιοχή Κουφαλίων και Προχώματος.

Ομάδα κυνηγών του Συλλόγου με τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Πατρώνα και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Θηραμάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος Αξιού προέβησαν στη φύτευση δένδρων.

Οι φυτεύσεις, καρποφόρων δένδρων και μη, έγιναν σε επιλεγμένες περιοχές προκειμένου να εξασφαλιστεί η φυσική παροχή τροφής για τα είδη της άγριας πανίδας που διαβιούν εκεί.

Γύρω από κάθε δένδρο μάλιστα τοποθετήθηκε και «φράχτης», ώστε να μην καταστραφούν από τα κτηνοτροφικά ζώα που βόσκουν στην περιοχή.

 

No Comments

Post A Comment