ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Η 21η Μαρτίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας για να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο δάσος που καλύπτει το 25% της επιφάνειας της Γης, να του κεντρί­σει το ενδιαφέρον να μάθει περισ­σότερα για τις λειτουργίες του, αλλά και για να του επιστήσει την προσο­χή για την ανάγκη προστασίας του, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη επιβίωση ιδιαίτερα στις μέρες μας, με τις αρνητικές εξελίξεις στα περιβαλλοντικά θέματα, όπως οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμε­νο του θερμοκηπίου, η ερημοποίηση της γης, οι απειλές στη βιοποικιλότη­τα και η εκτεταμένη υλοτόμηση των τροπικών δασών.

Στην Ελλάδα τα δάση βρίσκονται στο έλεος των φυσικών καταστρο­φών, των καταπατητών και της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των πόρων τους. Το 15% του δασικού πλούτου της χώρας μας καταστρέφεται κάθε χρόνο από διάφορες αιτίες. Από αυτό μόλις το 10% αναδασώνεται. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύ­τερο λόγω της πλημμελούς φύλαξης, που οφείλεται στην έλλειψη των δασοφυλάκων και στην ανύπαρ­κτη κρατική χρηματοδότηση.

Τα μέλη του ΚΣΘ βιώνοντας το πρόβλημα με τις καθημερινές τους εξόδους στην φύση θέλησαν να ­ ξαναζωντανέψουν μια καμένη πλαγιά στην περιοχή της Ασσύρου φυτεύοντας περίπου 2500 δενδρύλλια πεύκης και ακακίας.

Την Κυριακή 21 Μαρτίου ο Κυνηγετικός Σύλ­λογος Θεσσαλονίκης οργάνωσε, σε συνεργασία με την Νομαρχία Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Λαχανά, τον Κυν. Συλ. Λαγκαδά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυροράχης και φορείς της περιοχής, την φύτευ­ση των δενδρυλλίων και δεσμεύθηκαν να τα υπο­στηρίξουν τον πρώτο χρόνο με ποτίσματα μέχρι να ριζώσουν.

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και συνέβα­λε στην επιτυχία της δενδροφύτεσης. Στην συνέχεια περίμενε μία έκπληξη σε όλους τους συμμετέχοντες με μια γιορτή που στήθηκε στην πλατεία της Μαυ­ροράχης από τον Τάκη Μιχαϊλίδη που είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, με κλαρίνα, σουβλάκια και λουκουμάδες που ήταν προσφορά και γίνονταν επί τόπου από τον κυρ. Αντώνη Ιγνάτιο τον γνωστό σε όλους τον Αντώνη τον μάγειρα.

No Comments

Post A Comment