ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιφερειακή συνάντηση των Κυνηγετικών Συλλόγων Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 στη Λέσχη του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσ/νίκης, παρουσία της ΣΤ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης.

Τα θέματα της συνάντησης ήταν τα εξής :

  1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα- ορισμός τοποθεσίας επόμενης συνάντησης (εισηγητής: Χ. Σαρόγλου, Περιφερεαικός Εκπρόσωπος ΣΤ ΚΟΜΑΘ).
  2. Παροχές συλλόγων- έκδοση αδειών- POS (εισηγητής Δ.Παντελάκης).
  3. Ενημέρωση για την εκδήλωση κοπής πίτας ΚΣΕ – ΚΟΣΕ (εισηγητής: Δ.Παντελάκης, Πρόεδρος Κ.Σ. Θεσσαλονίκης, Μέλος Δ.Σ. ΣΤ ΚΟΜΑΘ).
  4. Ενημέρωση για πρόσθετη εισφορά υπέρ ΣΤ ΚΟΑΜΘ (εισηγητής: Ι. Πολυχρόνης).
  5. Πρόγραμμα βελτίωσης ενδιαιτημάτων- εξέλιξη προγράμματος- τιμολόγια (εισηγητής: Α. Γκάσιος, Επιστ. Συνεργάτης ΣΤ ΚΟΜΑΘ).
  6. Απολογισμός δράσης Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής (εισηγητής : Π. Μπαράκης, Συντονιστής Θηροφύλακας ΣΤ ΚΟΜΑΘ).
  7. Θέματα κυνηγετικών Συλλόγων (εισηγητές : οι εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων).
  8. Ζώνες εκγύμνασεις σκύλων- τροποποιήσεις καταφυγίων (εισηγητής : Α. Γκάσιος).
  9. Φιλοθηραματικές δαπάνες Κυνηγετικών Συλλόγων (εισηγητής : Α. Γκάσιος).
  10. Έκτακτα θέματα- θέματα επικαιρότητας.
No Comments

Post A Comment