ΡΙΨΗ ΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

 

Ο Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης παγωνιάς στα μέσα Φεβρουαρίου και έχοντας λήξει το κυνήγι των υδροβίων, έριξε 250 kgr καλαμπόκι σε διάφορα σημεία του υδροβιότοπου Αγγελοχωρίου για να βρουν τροφή τα διάφορα είδη παρυδάτιων και πελεκανόμορφων  που διαχειμάζουν στην περιοχή μας. Με αυτή την κίνηση τους οι κυνηγοί αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι συνεχίζουν τις φιλοθηραματικές τους δραστηριότητες ακόμη και μετά τη λήξη του κυνηγιού.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους.

No Comments

Post A Comment