ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Παρά τα προβληματάκια και τις ελλείψεις που υπάρχουν ακόμη, το σκοπευτήριο λειτουργεί σε καθημερινή βάση, απόγευμα και τα Σαββατοκύ­ριακα όλη μέρα, (SKEET – SPORTING) δίνοντας την δυνατότητα στους νέους κυνηγούς να εκπαιδευτούν στην σωστή χρήση του όπλου τους και στους πα­λιούς να διατηρούν την φόρμα τους.

Δεκάδες κυνηγοί μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας επισκέπτονται τον όμορφο χώρο μας κάθε μέρα απο­λαμβάνοντας τις τουφεκιές, το φραπεδάκι και τον καθαρό αέρα.

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η ολοκλήρωση του αναψυκτηρίου και η τοποθέτηση παιδικής χαράς που πιστεύουμε να αποτελέσει και το άλλοθι των «πατε­ράδων».

Στον ίδιο χώρο έγινε και σεμινάριο κυνηγετικής σκοποβολής με θέμα «σκοπεύστε σωστά» από τον δάσκαλο σκοποβολής και φίλο Μπάμπη Αιγινήτη, σε συνεργασία με το περιοδικό Κυνηγός και Φύση. Ένα διψασμένο για μάθηση κοινό 200 περίπου κυνηγών του Συλλόγου μας παρακολούθησαν με μεγάλο ενδια­φέρον την μεταφορά γνώσεων και εμπειρίας από τον Μπάμπη. Διαδικαστικά ο κ. Αιγινήτης, αφού παρακο­λούθησε τους κυνηγούς – σκοπευτές να προπονούνται στην κυνηγετική διαδρομή (SPORTING) διαπίστωσε και κατέγραψε τις ατέλειες και τις ελλείψεις τους.

Ακολούθησε τεχνική ανάλυση με αναφορές στα λάθη που συνήθως γίνονται. Ο δάσκαλος έδειξε στον κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά πως μπορεί να μη­δενίσει τα λάθη του, μέσα από τη σωστή προπόνηση στο σκοπευτήριο αλλά και στο σπίτι με άδειο όπλο, κάνοντας την λεγόμενη ξηρά προπόνηση.

Μέχρι την δύση του ηλίου ο Μπάμπης ακούραστος απαντούσε με σαφήνεια και σχολαστικότητα στις ερω­τήσεις των κυνηγών που κυρίως επικεντρώνονταν στην προσαρμογή του όπλου στο σώμα τους και στη σωστή σκόπευση με το λειόκανο κυνηγετικό όπλο.

Ο Λευτέρης Κακαβούλης μίλησε για την χρησιμό­τητα της δημιουργίας σκοπευτηρίων και κατά πόσο θα συνέβαλλαν στην αποφυγή των ατυχημάτων και στη καλυτέρευση της κυνηγετικής μας παιδείας.

No Comments

Post A Comment