ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συ­νεχίζοντας την προσπάθεια του για τη συ­νεχή ενημέρωση των μελών του, διοργάνωσε σε συνεργασία με την εθελοντική οργάνωση Αλλη­λεγγύη Υγείας και την Λέσχη Μετεώρων, σεμινά­ριο στο Πνευματικό Κέντρο Πολίχνης με θέματα: α) Αντιμετώπιση Προσωπικών Ατυχημάτων και β) Αρμοδιότητες και υποχρεώ­σεις θηροφυλάκων.

Το πρώτο θέμα αναπτύχτη­κε από μέλη της εθελοντικής ομάδος και όλοι οι παρευρι­σκόμενοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον όσα εί­παν και έδειξαν ο γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ώστε αν χρειασθεί να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια για να σώ­σουν κάποιο συνάνθρωπό μας, ή και τον ίδιο τους τον εαυτό εάν χρειασθεί.

Το δεύτερο θέμα αναπτύχθηκε από τον συντονιστή Ομοσπονδιακό θηρο­φύλακα και δασοπόνο κ. Δημάκη Παναγιώτη, ο οποίος ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια τις αρμο­διότητες της Θηροφυλακής που είναι ξεκάθαρες πλέον, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση, για να γνωρίζουν οι κυνηγοί ποιες είναι οι υποχρε­ώσεις τους σε κάθε έλεγχο που θα τους γίνεται και παράλληλα ποια είναι τα δικαιώματά τους, για να βοηθούν το έργο της Θηροφυλακής  χωρίς να θίγεται ενδεχομένως η προσωπικότητα του κυνη­γού.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντινομάρχης κ. Τσαμασλής Γιώργος, ο Δήμαρχος Πολίχνης κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας παραχωρήσει και την αίθουσα, ο πρόεδρος της Εθελοντικής Ορ­γάνωσης Αλληλεγγύη Υγείας κ. Μαλτάς Κώστας, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Χαλάστρας κ. Θωμάς Δόγαλης, αντιπροσωπεία του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Κουφαλίων με τον πρόεδρο κ. Πατρώνα Χρήστο και αντιπροσωπεία του Ομίλου φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού.

No Comments

Post A Comment