ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα ‘ Η εξέλιξη της κυνηγεσίας- κυνοφιλίας των αγγλικών φυλών μέσα από τους αγώνες.’

Η επιτυχία και η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων κυνηγών από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε σε νέες εκδηλώσεις.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στη διοργάνωση και επιτυχία του σεμιναρίου.

No Comments

Post A Comment