ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στις 16/12 ολοκληρώθηκε η σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετείχε και ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ.
Η σύσκεψη αφορούσε τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό για την χειμερινή περίοδο 2019-2020.

No Comments

Post A Comment